Diensten

Diensten: Kennis en kwaliteit binnen handbereik

  • inventariseren van gebouwgebonden installaties /elementen (E-W-T)
  • bepalen van de conditie volgens de NEN 2767 met BOEI (Rijks Gebouwen Dienst)
  • toetsen op wet en regelgeving van installaties (legionella, waterleidingen, brandveiligheid en toestel keuringen zoals scope 7 brandstofleidingen, Scios, Stek en Nen 1010/3140)
  • opstellen van Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) naar uw wensen en eisen
  • opstellen van een aankoop rapportage volgen de Nen 2767
  • contract beheren en de uitvoering van de werkzaamheden begeleiden volgens het MJOP
  • uitwerken, begeleiden en opleveren van werktuigbouwkundige projecten
  • uitvoeren van een second opinion inspectie op uitgevoerde werkzaamheden derden, bv. installateurs
  • in overleg kunnen diverse werkzaamheden door ons geregeld worden
  • inschakelen van experts indien noodzakelijk

Inspectie Nen 2767:

Inspectie volgens Nen 2767 en Boei methodiek van de RGD.

Hieronder wordt verstaan dat de installatie wordt geïnspecteerd en indien gewenst ieder element een conditiescore krijgt waardoor een goed overzicht ontstaat van de status van uw installatie.

BOEI bij de Nen 2767 staat voor:

Brand:

Controles van logboeken, beschadigingen brandwerende-isolatie, branddoorvoeringen, brandkleppen.

Onderhoud:

Inspecteren volgens Nen 2767

Energie en duurzaamheid:

Scan in overleg.

Inzicht in wet en regelgeving :

Controle van logboeken, brandmeld, noodverlichting, legionella, Nen 1010/3140, koeling, cv en brandstofleiding.

Aan de hand van de geconstateerde gebreken wordt een kostenraming opgesteld voor de reparaties en/of vervangingen van de installatie of onderdelen hiervan. Eventueel kan dit in een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) van 5 of 10 jaar worden weergegeven. Deze inspectie gaat doeltreffend werken als deze om de 3 jaar herhaald wordt. Na 3 jaar wordt het degradatieproces duidelijk zichtbaar en dit proces kan dan aan de hand van de eerste inspectie worden bijgesteld.

Voorbeelden van slechte condities